`
Login
Display over onderwerpen

Begrippenlijst

Weet wat er speelt op social media!

Sentiment:
Het gevoel dat hoort bij een bericht. Dit kan positief, negatief of neutraal zijn.
Tag Cloud:
Een driedimensionale bol waarin woorden ronddraaien die voortkomen uit de berichten. Deze woorden gaan uiteindelijk verbanden met elkaar zoeken.
Business Intelligence (BI):
Business Intelligence staat voor het proces om de juiste informatie te presenteren uit een grote hoeveelheid data.